Kvóty uprchlíci, aneb nesmysl na n-tou

Proč jsou kvóty pro přerozdělování uprchlíků nesmysl.

Kvóty že země EU přijmou uprchlíly o počtu N jsou v zásadě dobrá myšlenka,.má však jednu zásadní vadu. Tou je různá životní a sociální  úroveň zemí EU vůči pohledu migrantů, kde není rozlišení mezi fakticky politickým a ekomickým migrantem.

Kdyby všechny státy EU dosahovaly obdobné ekonomické a sociální úrovně, tak není co řešit, ale díky propastným rozdílům mezi Německem a ČR, migranti nechějí do ČR, což potvrzuje, že migranti nejsou političtí, ale ekonomičtí.

Migrantům v ČR byly nabídnuty byty, o kterých se pracovité rodině ani nesní. Svědčí to tedy o tom, že Češi jsou navzdory pomluvám velice skromní.

Zbytek nechám dotvořit lidi, nicméně většina lidu si logicky domyslí mou myšlenku...šlo by psát romány, fejetony i jiné tituly o tématu, ale tohle je o každém z nás a tak není co povídat z mé pozice občana.